BEYKOZ ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ

Sayın Katılımcı, Bu çalışmanın amacı sizin yaşama ve işe ilişkin memnuniyetlerinizi belirleyerek çeşitli değişkenlere göre incelenmesini sağlamaktır. Sizlerin görüşü çalışmamızın amacı açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle görüşlerinizi açık bir şekilde ifade etmeniz konuyla ilgili önerilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır. Konu ile ilgili görüş ve önerileriniz doğrultusunda alana yönelik bakış değerlendirilecek olup katılımınız için teşekkür ederiz.

1 Cinsiyetiniz

2 Yaşınız

3 Aile Yapısı

4 Medeni Durumunuz

5 Mezuniyet durumunuz

6 Mesleğiniz

7 Mesleği seçme nedeniniz.

8 Çocuk Sahibi olma durumu

9 Çalıştığınız Birim

10 Çalıştığınız birimdeki hizmet süreniz kaç yıldır?

11 Meslekte çalışma yılınız

12 Haftalık ortalama çalışma süreniz?

13 Belediye Başkanının personele karşı tutum ve davranışlarını nasıl buluyorsunuz?

14 Talep ya da önerileriniz yönetim tarafından dikkate alınıyor mu?

15 Aldığınız eğitimlerin yeterli ve etkili olduğunu düşünüyor musunuz?

16 Çalışma ortamınız teknik donanım açısından yeterli mi?

17 Personelin kaynaşma ve dayanışma ortamları oluşuyor mu?

18 Yönetimin faaliyetlerini nasıl buluyorsun?

19 Çalıştığınız müdürlük & birim yeteneklerinizi en iyi şekilde ortaya koymanıza olanak sağlıyor mu?

20 Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmalarının etkin kullanıldığını düşünüyor musunuz?

21 Çalıştığınız müdürlük & birimden ayrılmayı düşünüyor musunuz?

22 Bölümünüzde iş paylaşımının adil şekilde yapıldığını düşünüyor musunuz?

23 Belediye hizmetlerinden memnun musunuz?