Encümen Üyeleri

Encümen Başkanı
Salim ÖZTÜRK
Encümen Üyesi
Sinan Çıtlak
Encümen Üyesi
Ahmet Soylu
Encümen Üyesi
İskender Öz
Yazı İşleri Müdürü
Seher ÇEKEREK
Mali Hizmetler Müdürü
Murat ÖZTÜRK
Emlak ve İstimlak Müdür V.
Erdal Usturbelli