Encümen Üyeleri

Encümen Başkanı
Salim ÖZTÜRK
Encümen Üyesi
Tuncer DEDE
Encümen Üyesi
Bayram ÇEVİK
Encümen Üyesi
Yılmaz ÖZDEMİR
Yazı İşleri Müdürü
Seher ÇEKEREK
Mali Hizmetler Müdürü
Murat ÖZTÜRK
Emlak ve İstimlak Müdürü
Yakup TURAN