1. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planları

12.01.2018
Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Beykoz Bölgesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planları;

İlgili dosyaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz. ►