Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

696 Sayılı KHK Kapsamında Belediyemiz Şirketine İşçi/Geçici İşçi Statüsüne Geçiş Yapacak Personel Listesi

696 Sayılı KHK Kapsamında Belediyemiz Şirketine İşçi/Geçici İşçi Statüsüne Geçiş Yapacak Personel Listesi

696 sayılı KHK kapsamında Belediye Şirketine işçi statüsüne geçiş için başvuruda bulunan ve gerekli koşulları taşıdıkları anlaşılarak geçişleri kabul edilen 569 personel ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları halen devam ettiği için geçişleri geçici kabul olarak belirtilen 216 personelin yer aldığı toplam 785 kişiden oluşan liste ekte sunulmuştur.


Belediye şirketine geçişi geçici kabul edilen 216 personelin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarının ulaşması ve komisyonca sonuçların olumsuz görülmesi halinde 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin 41.maddesinin 3.fıkrası gereğince istihdamlarına son verilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen tebliğ olunur.

 

> Geçiş Yapacak Personel Listesini Öğrenmek İçin Tıklayabilirsiniz