Büyükşehir Meclisi Boğaziçi I. Etap 1/1000'lik Uygulama İmar Planını Uygun Buldu

20.03.2017
Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi I. Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon uygulama İmar Planı Büyükşehir Meclisi tarafından uygun bulundu.

Çiğdem Mahallesi, Soğuksu ve İncirköy Mahallelerinin bir kısmı ile Acarlar Mahallesinin küçük bir kısmını kapsayan imar planı İBB Meclisi tarafından görüşülerek uygun bulundu.

Beykoz Belediyesi Meclisi’nin ardından İBB Meclisi'nden geçen plan, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na oradan da Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na gönderilecek. Plan bu kurullarda onaylanmasının ardından yine İBB Meclisi'ne gelecek.

Bu sürecin sonrasında plan askıya çıkacak, her hangi bir yasal itiraz olmaması durumunda yapılaşma için ruhsat işlemleri başlayabilecek.