Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

SINAV İLANI

24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddelerinin uygulanması kapsamında yapılan başvurular Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş ve ilan edilen başvuru kabul listesine yapılan itirazların,

Valilik İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucu Başkanlığımız şirketlerine işçi statüsüne geçiş için yapılacak olan sınava katılmaya hak kazanan personel listesi ekte yayımlanmıştır.

Sınav takvimi ve sınav yerleri daha sonra ilan edilecektir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.  14.03.2018

 

 

Ek: Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi