Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Beykoz Belediye Başkanlığı 375 Sayılı KHK’nın 24 üncü Maddesi Uyarınca Mahalli İdare Şirketinde İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Sonuç Listesi;

  

 

 

 

 

  

   24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında Mahalli İdare Şirketlerinde işçi/geçici işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan personellerin 15-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan sınavlara ait sonuç listesi ekte yayımlanmıştır.

   İlan listesine 26.03.2018 Pazartesi gününden 28.03.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Valilik Sınav İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere gerekçesini belirterek Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Birimine kayıt yaptırarak yazılı olarak itirazda bulunabilecektir.         

   Şirket bünyesinde İşçi statüsüne geçirilmeye hak kazanan kişilere ait kesin kabul listesi, Güvenlik Arşiv Araştırması sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde; ayrıca ilan edilecektir.

   Yayımlanan bu ilan “1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 39 uncu maddesi 5. fıkrası” hükmü gereğince tebligat yerine geçmekte olup, ayrıca ilgili kişilere tebligat yapılmayacaktır.

   İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Ek:        1 - Sınavda BAŞARILI olanlara ait sonuç listesi

             2 - Sınavda BAŞARISIZ olanlara ait sonuç listesi