Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

696 ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince

Mahalli İdare Şirketinde İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Takvimi

 

 

 

 

 

SINAV TAKVİMİ

Ad

 

   Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 39 uncu maddesi gereğince, Valilik Makamınca bildirilen sınav soruları, “Sözlü ve Uygulamalı Sınav’’ yapılmak suretiyle uygulanacaktır.

   Sınava katılacak kişilerin ekli listede belirtilen tarih ve saatlerde kimlik belgeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Birimlerin iş yükü dikkate alınarak gerektiği takdirde Sınav Kurulu, sınava girecek personele duyurmak şartı ile programda değişiklik yapabilir.

 

   İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup; ilanen duyurulur.

 

►15.03.2018 Tarihinde Sınava Girecek Personel Listesi

►16.03.2018 Tarihinde Sınava Girecek Personel Listesi

►19.03.2018 Tarihinde Sınava Girecek Personel Listesi

►20.03.2018 Tarihinde Sınava Girecek Personel Listesi

►21.03.2018 Tarihinde Sınava Girecek Personel Listesi