IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu

17.02.2017
IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenmektedir.


Amacı, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarının performanslarını, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlüklerine saygı, şeffaflık ve hakkaniyet ile iyi yönetişim ilkeleri temel alınarak desteklemek ve geliştirmek olan Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi’nin Teknik Yardım bileşeni 1 Şubat 2016 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Aralık 2017’ ye kadar devam edecek olan proje kapsamında ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bilinirliğini arttırmaya yönelik ulusal ve uluslararası geniş çaplı etkinlikler düzenlenecek, kurum tanıtımına yönelik materyaller hazırlanacak ve farkındalık düzeyini ölçmeye yönelik kamuoyu araştırmaları yapılacaktır.

 

http://www.ombudsman2017.org.tr/


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
02-03 Mart 2017