Binaların Yangından Korunması Hakkında Proje Onayı

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Ruhsat fotokopisi

► Proje 

► Teknik Rapor-Kontrol Tutanağı (İlgili Kurumdan alınan matbu form)

 Fotoğraf (Yapı Denetim, Şantiye Şefi Onaylı)

 Yangın Kontrol Tutanağı

 

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 444 666 1 (8362 - 8363)
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul