Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu
MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI   :
 
Teftiş Kurulu Müdürlüğü her türlü soruşturma, inceleme ve Teftiş işlemleri ile büro işlemlerinin muayyen usuller çerçevesinde yürütülmesini sağlar ve kuruluşunda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu belirtir.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ   :

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; Belediye Müdürlükleri, Belediyeye bağlı özel ve katma bütçe ile idare edilen idare, müessese ve kuruluşların her türlü işlemlerini teftiş ve incelemeye ve gerektiğinde bu bütçelerden maaş, ücret, aidat veya her ne ad altında olursa olsun para alan ve Belediye bütçesi içinde Belediye Başkanı adına görev yapan tüm Müdür, Amir, Memur ve Hizmetliler hakkında soruşturma yapmaya görevli ve yetkilidir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı olup, Müdür ve Müfettişler Teftiş, İnceleme ve soruşturma görevlerini Belediye Başkanı adına yapar.

 

Devamını Oku

MÜDÜRLÜK HABERLERİ