İLANEN TEBLİGAT

 

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi çerçevesinde Belediyemizce yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapı olarak belirlenen Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, 582 Ada, 1017 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde Pembe Hanım Sokak, No:17 Kapı numaralı adreste bulunan yapının yine aynı Kanun maddesi gereğince maliki olan 375******90 Kimlik Numaralı Yu*** YÜ**** tarafından iş butebliğ tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içerisinde yıkılması ve inşaat atıklarının kaldırılması,aksi takdirde yıkım işleminin Belediyemizce yapılacağı ve masrafının %20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ