Proje Ön Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;

 Tapu Fotokopisi

 İmar Durum Belgesi 

 İnşaat İstikamet Rölevesi 

 Kot Kesit Belgesi

 Vekaletname (Takipli işlerde) 

 Vaziyet Onayı 

 1 adet Mimari Proje ve CD

  Muvafakatname (Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarlardan Noter Onaylı)

 

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

 

Dokümanlar