Yapı Ruhsatı Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;  

1.Tapu fotokopisi (Aslı Görülecek)

2. Tapu Takyidat Kaydı (Beykoz Tapu Müdürlüğünden Alınacak)

3. Aplikasyon Krokisi (Güncel)

4. İmar Durumu (Güncel)

5. İnşaat İstikamet Rölövesi

6. Kot Kesit Belgesi

7. Vekaletname (Takipli işlemlerde ve tüm proje müelliflerini içeren, noter onaylı)

 

8. Muvafakatname (Hisseli parseller için tüm hissedarlardan noter tasdikli ve gerekli hallerde

    komşu muvafakatnamesi)

9. Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi Noterden (Web sitemizde yer alan örnek), Müteahhit Yetki Belgesi (YAMBİS), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Müteahhit Yetki Belgesi grubunu belirtir belge, vergi levhası, Form 17, ticaret sicil kaydı vb.

10. Mal sahibi ve Müteaahhidin karşılıklı taahhütlerini içeren Noter Onaylı Sözleşme, İkametgah, Oda kimlik fotokopisi      

11. Şantiye şefi evrakları (Ek 1 taahütname, noter onaylı sözleşme, ikametgah, oda kimlik fotokopisi)

12. Proje müellifi Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı (Form 1 formatında- Web sitemizde yer alan örnek) Büro tescil belgesi (güncel yıl)

13. Yapı Denetim Evrakları (Sözleşme, Taahhütname, YİBF,İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri, Proje Kontrol Formu, imza sirküsü, vergi levhası) (güncel)

14. TUSLU yerlerde Noter onaylı Fenni Mesul Taahhütnameleri ( form- 2, 3, 4, 5)

15. Yapı Denetim Hizmet Bedeli Makbuzu

16. Trafo Belgesi (Parsel alanı 600 m² yi geçen ve/veya projedeki toplam kurulu gücün (talep gücü değil) 100kW’ı geçtiği durumlarda)

17. Yıkım Belgesi (Mevcutta Yapı olması durumunda aranacaktır)

18. 4 adet Mimari Proje (1 adet kat irtifakı nüshası), 2 adet Kanal Projesi (Yapı Denetim, Varsa Sığınak ve İtfaiye Onaylı), proje CD.

19. Statik Proje (3 Takım) ve CD (Sta4cad dataları)

20. Elektrik Tesisatı Projesi (3 Takım) ve CD

21. Mekanik Tesisat Projesi (3 Takım) (Sıhhi-Kalorifer) ve CD

22. Asansör Uygulama Projesi (3 takım ve CD)

23. Isı Yalıtım Projesi ve Raporu (3 Takım)

24. Zemin İnceleme Raporu- Onaylı (2 Takım) (Sondajlı ve İnşaat Mühendisi imzalı)

25. Akustik Rapor veya gerekli durumlarda proje.

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

 

Dokümanlar