Zemin İnceleme Rapor Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;

 Kat Kesiti ve Bina Kesiti gösterir evrak 

 Aplikasyon Krokisi (fotokopi) 

 İmar Durum 

 Oda sicil kaydı 

 3 adet zemin raporu 

 AJE ise Bakanlık onayı

 Zemin etüt yöntemleri, belediyemiz kontrol mühendisleri nezaretinde yapılacaktır.

 

 

 

 

 

     
       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar