Park Alanı Talepleri


Başvuruda İstenen Belgeler;  

 Başvuru Dilekçesi

► Beykoz Belediyesi İstek / Şikayet Bildirim Formu

 

Not: İmar Müdürlüğünden uygunluğu ve başkanlık onayının ardından projelendirme çalışmaları değelendirilir.

 

 

 

 

 
 
 
        BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI