Kat İlave Ruhsatı Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;

1. Seviye Tespit Tutanağı ( en son alınan) 

2. İmar Durum ( son bir yıla ait )

3. Röperli Kroki ( son bir yıla ait )

4. Sığınak- İtfaiye Onayı ( gerekli durumlarda)

5. Proje Müellif değişikliği varsa; eski müelliflerden alınan muvafakat, yeni müelliflere ait proje sorumluluk beyanı

6. İSKİ evrağı

7. Takyidatlı Tapu Kayıt örneği ( son 1 aya ait)

8. Hissedar Muvafakatı ( kat ilave ve ruhsat projesinin niteliksel değişikliği geçecek)

9. Yapı Denetim sözleşmesi yenilenecek ve güncel Yibf (TUSLU ise tus evrakları)

10. Kat Karşılığı ek sözleşme – eski sözleşmede Kat ilave ibaresi geçmiyorsa (veya Taşeronluk

      sözleşmesi)

11. Müteahhit güncel evrakları (ticaret sicil kaydı, vergi levhası vb. )

                                                                                                  

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar