Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;  

- Tapu Fotokopisi (Takyidatlı tapu örneği)                            

- Vekaletname Fotokopisi                                                                    

- Ruhsat Fotokopisi (Tüm vizeleri tamamlanmış)   - İski yazısı                                                                     

- Aplikasyon Krokisi- (Bina koordinatları da işlenmiş olacak) 

- Enerji Kimlik Belgesi ve EKB Uzman Belgesi 

- Yangın Denetim Komisyonu Raporu(Gerekli ise) 

- Sığınak Denetim Komisyon Raporu (Gerekli ise) 

- Yapı Denetim Sertifikası (2 adet)

- Yapıya Ait Fotoğraf (Tüm Cephelerden)

 

 

       
       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar