Basit Tadilat Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;  

 Takyidatlı Tapu Kayıt örneği ( son 1 aya ait) 

 Noterden Muvafakatname (Hisseli yerlerde) 

 Basit Tadilat Taahhütnamesi  

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00