Asansör Tescil Belgesi Onayı


         Binaya ait ruhsat fotokopisi.

         Asansör motor beyanı

         Asansör bakım sözleşmesi

         Asansör Projesi (Makine ve Elektrik Mühendisi imzalı)

         AT Uygunluk Beyanı (monte edilen asansöre ait)

          ve imza sirküsü sureti

         Asansör firmasının CE belgesi (Aslı gibidir onaylı)

         Son Kontrol Formu (Makine ve Elektrik Mühendisi imzalı)

         Firma ve Mühendislerin asansör yetki belgeleri

         Kuyu dibi derinliği 140 cm altında ise Risk Analiz Raporu

         Sanayi Sicil Belgesi

         Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu

         Garanti Belgesi(yönetmelik Ek-4)

                                                                                                                 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

                                                                                                                 Asansör monte eden firmanın asansör yaptırıcısına kestiği montaj ve proje bedeli dahil fatura

                                                                                                                 İlk periyodik kontrol raporu

 

                                                                                                                 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • SaglikIsleriMudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar