Yangın ve Doğal Afet Yardım Hizmeti


Başvuruda İstenen Belgeler  

 Meclis Kararı 

 Afet ile ilgili kuruma ait rapor (İtfaiye, Zabıta)  

 Bağlı muhtarlıktan Form 5 Belgesi

 Bağlı muhtarlıktan Fakirlik Belgesi

 Kirada ise kira sözleşme fotokopisi

 Engelli ise sağlık raporu fotokopisi

 Başvuru sahibiyle aynı adreste kalan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI