Tadilat Ruhsatı Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler; 

 Seviye Tespit Tutanağı fotokopisi ( en son alınan)

 İmar Durum ( son bir yıla ait )

 Röperli Kroki ( son bir yıla ait ) 

 Sığınak- İtfaiye Onayı ( gerekli durumlarda)

 Proje Müellif değişikliği varsa; eski müelliflerden alınan muvafakat, yeni müelliflere ait proje sorumluluk beyanı

 Bağımsız bölüm sayısında artış olması halinde İSKİ evrağı 

 Takyidatlı Tapu Kayıt örneği ( son 1 aya ait) 

 Hissedar veya proje nitelik değişikliği varsa; Hissedar Muvafakatı 

 Yapı Denetim ile ilgili değişiklik varsa; Yapı Denetim evrakları

 

 

    BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar