Gerekli Belgeler;

1- Aile Hekiminden Evlilik için sağlık raporu

2- 4 Adet ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

3- T.C. Kimlik kartlı(Nüfus cüzdanı aslı)

(Resimli (son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş), son medeni duruma dair bilgileri içeren, okunaklı T.C. kimlik belgesi. Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz.) 

Sağlık Raporu Hesaplama

Sağlık raporu alış tarihi:

 
 

Nikah tarihiniz:

 
 

EVLENME YAŞI

18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Doldurmayan kişiler;

17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzalı izinleri ile

- 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı"  ile evlenme başvurusu yapabilir.

Yaş Hesaplama:

Doğum tarihiniz:

Nikah tarihiniz:

 

 

FOTOĞRAF

Ön cepheden, son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 4 (Dört) adet vesikalık fotoğrafla başvurulur. (biometrik olmamalıdır.)

AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU

Bu raporda (Hemoglobinopati) tetkikinin yapıldığına dair bilgi olması zorunludur. Raporda mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorundadır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporu kabul edilmeyecektir. Rapor devlet hastahanesinden alınır ise mutlaka aile hekimi olan doktorun onayı ve kaşesi olmalıdır. Diğer bölümlerden alınan rapor kabul edilmeyecektir.

 

65 YAŞ ÜSTÜ EVLENECEK ÇİFTLER:

Evlenmelerine mani ruhsal durumlarının olmadığını belirten heyet raporunu tam teşekküllü Devlet Hastanesinden almaları zorunludur.

 

SOYADI KULLANIMI

Bekarlık soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen çiftler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi uyarınca , müracaat sırasında kendilerinin talebi üzerine Müdürlüğümüzce verilen dilekçeyi doldurup imzalamaları gerekmektedir.

 

ÖZEL BELGELER

İDDET KARARI

Medeni durumu değişen kadınların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması. (Mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne işletilmesi ve Nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi alınması.)

İddet müddetinin başlangıcı:

 
 

 

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ

Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması 2. Maddesi gereğince; “Taraflardan birinin Türk vatandaşı, diğerinin yabancı uyruklu olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir.”

Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü’nden versiyon 2 Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

VEKALETNAME

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince; “Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.”

(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Evlenme tarihine 15 gün ya da daha az kalan zaman diliminde yapılan iptal ve izin belgesi gibi taleplerde ücret iade edilemez.

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (180 gün)
 

Nikah Başvuru Saatleri:

Kavacık : 09:00 - 16:30
Spor Ormanı : 09:00 - 16:00 

 

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI


Beykoz Belediyesi Evlendirme Dairesi

beykozevlendirme@beykoz.bel.tr

 444 666 1 - Dahili : 8701   

 

Adres :Çubuklu Mahallesi Vatan Caddesi No:75 Beykoz, İstanbul