Beykoz Tekkeleri

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’un pek çok yerinde inşa edilmiş olan ibadethane ve tekkeler, toplum dinamiğinin oluşturulmasında oldukça önemli bir rol üstlenmiş ve toplumda tasavvuf bilinci oluşması konusunda yoğun faaliyet göstermişlerdir. Beykoz’da inşa edilen tekkeler de bu bağlamda Osmanlı kültür ve irfanının bir yansıması olarak 1925 yılına kadar faaliyetlerini devam ettirmiştir.

Dr. Necdet Yılmaz tarafından yazılmış olan bu kitap, Beykoz’da inşa edilmiş olan tekkelerin tarih bilgisini, kuruluş ve gelişim süreçlerini okuyucu ile buluşturmakta ve bu yönüyle dönem - mekân çalışması yapan araştırmacılar için kaynak eser niteliği taşımaktadır.

Kitab'ın pdf'i için tıklayınız.